אוי! מי יגלה עפר

אוי! מי יגלה עפר מעיני העיוורים בדבר זה. ויש להאריך בזה אך לקצר חפצנו (ור' בע' נישואין וע' שלום בית). שומר נפשו ירחק מהם, ומשחית נפשו הוא יעשנה.    

וכן אהבת חברים – גדולה מעלתה, שמתוך כך ידברו איש אל רעהו דברי אמת ויגלו לִבם זה לזה, ומתוך כך "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", ובספרי החסידות נאמרו מעלות רבות על אהבה זו, וכבר אמרו חז"ל (אבות א) "קנה לך חבר".