אך בכדי להגיע להכרה זו

אך בכדי להגיע להכרה זו, צריכים הרבה לב טוב ואמונה חזקה.יעזור השם יתברך וישכין בינינו אהבה ואחוה שלום ורעות.

נאמר בספר תהלים (פרק קמז) "רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו", ומפורש ב"מצודת דוד" (שם) כי המיחלים לה' – הם הם יראיו. ע"כ. הרי שדוקא יראי ה' הם אלו שבוטחים בו יתברך.