אלא שאף אם לא יהא

אלא שאף אם לא יהא כרצונו, ודאי שהכל לטובה מאִתו יתברך, ובידיעה והרגשה זו, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובתו של האדם – יהא לב הבוטח שליו ורגוע, אף אם לא יהיה כרצונו. ע"כ.

וכן שאלו לרבנו הגר"א מהו גדר הבטחון, ענה ואמר: הרי כבר פירש זאת דוד המלך עליו השלום, ככתוב "כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי" (תהילים קלא), כמו שהתינוק אינו דואג על מצבו והמשך קיומו, ולא חושב לרגע על יום המחר, כי סומך על אמו, כן צריך להיות האדם סמוך ובטוח שיהא השם יתברך בעזרו תמיד.