הבטלה – מידה רעה

הבטלה – מידה רעה היא, המָראה על בעליה כי אין תכליתו לנגד עיניו, אלא רק מצבו בעולם הזה השפל, שכן רוצה הוא לנוח ולענג גופו, והכתוב לעומתו צוֹוֵח ואומר (משלי ו) "מעט שנות מעט תנומות מעט חיבוק ידים לשכב" ואומר (קהלת ט) "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה".

וזאת משום שהזמן עובר מהר וחולף כהרף עין, וכנאמר "ימינו כצל עובר" (תהילים צ), כצל עוף הפורח (ב"ר פצ"ו סי' ב) ומה שנותר אפוא, הוא רק – "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (סוף קהלת).