ואף אם נראה לו

ואף אם נראה לו שאינם מתנהגים כלפיו כהוגן, מכל מקום ודאי שכוונתם לטובה כטבעו של כל הורה, וממילא יש לו להתנהג כלפיהם בסובלנות ובכבוד עד כמה שרק ניתן. והמכבדם כמכבד את השם יתברך (קידושין שם).

חז"ל הקדושים אמרו (יבמות סב:) כי צריך אדם לאהוב את אשתו כגופו, וזוהי אמנם דרגת אהבה גדולה מאשר "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט), כי בחבירו הציווי הוא לאהוב אותו ולדאוג לצרכיו כמו שהיית רוצה שידאגו לך אחרים (כמובא בתרגום יונתן שם), והשנוא עליך אל תעשה לחברך (שבת לא:).