והנה חדשה, עתה תצמח

והנה חדשה, עתה תצמח, גם אצל שומרי מצוות, עושים עירבוביא גברים עם נשים, בחורים עם בתולות, ויוצאים זוגות או קבוצות למסעדות ולבתי מלון, טיולים ונופשים.

חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם! מי שמע כזאת מי ראה כאלה, אוי ואבוי! הרי השטן מרקד שם, ואחריתם מי ישורנה, וגם לסעודות מצוה, הרי מצוה זו באה היא בעבירה.