ויש להרחיב דבריהם בס,

ויש להרחיב דבריהם בס"ד, והוא כי חז"ל הקדושים אמרו (סוטה מח.) כי מאז חורבן בית המקדש בטלו אנשי אמנה. ע"כ. וייפלא הדבר לכאורה, וכי אין כיום אנשים המאמינים בכל לבם בבורא עולם.

ועוד אמרו (ערכין טו:) כי המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, ע"כ. וגם דבר זה ייפלא, הלא יש ויש אנשים המאמינים בהשם יתברך בהחלט, ובכל זאת נופלים לפעמים בלשון הרע, ומדוע ייקרא שמם – "כופרים".