וכן אמרו חז"ל על עצותיו של

וכן אמרו חז"ל על עצותיו של ר' אלעזר בן ערך שהיו תמיד מוצלחות, כיוון שהיה תמיד מייעץ לשם שמים, שנאמר "וכל אשר יעשה יצליח" (מדרש תהלים א יט). והיינו כנ"ל שכיוון שמעשיו לשם שמים, מחשבותיו הינן מאת השם יתברך, ואשר על כן עצותיו מוצלחות.

וככל שהאדם הינו בעל בטחון קטן יותר, הריהו דואג על זמן רחוק יותר, עד שכבר נוכל לשמוע על מי שדואג ומוטרד לחסוך כסף לחתונת ילדיו ולפרנסתם – עשרים שנה לפני שהגיעה השעה, ויש הדואגים רק לבר מצוה, ויש לשנים הקרובות וכו'.