ומה עניין יראה אצל

ומה עניין יראה אצל בטחון? העניין הוא כי ככל שאדם ירא מהשם יתברך – ירא הוא פחות ממאורעות העולם הזה, שזהו בעצם הבטחון, לדעת שהוא יתברך מנהיג את העולם ורק בו יש לנו לבטוח ולא לקוות לאיש ולא לייחל לבני אדם, או לכל נברא אחר.

ובטחון זה, זאת אומרת הרגשת האדם כי בטוח הוא, וכי יש מי שדואג לשמירתו ולענייניו, לא תיכון אם כן הרגשה זו אלא אצל הירא שמים.