ומעשה אבות סימן לבנים,

ומעשה אבות סימן לבנים, כי כן אמר גם שלמה בנו בחכמתו (משלי ג): "בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תישען", ושם נאמר "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך", ואמרו חז"ל (ברכות סג.) כי זוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה.

ומאחר שכן הוא עושה, הרי שמעתה מחשבותיו הנה הינן מאת השם יתברך, ומכוונות הן לַעצה הנכונה הניתנת בלב האדם מעם אלקי ישראל, וכן מובן ממה שאמר שמואל הנביא לשאול המלך "עשה לך אשר תמצא ידך כי האלוקים עמך" (שמואל א י), וכן אמר נתן הנביא לדוד המלך "כל אשר בלבבך לך עשה כי ה' עמך" (שמואל ב ז). ועל כך אמנם רמז שלמה בחכמתו ואמר "גול על ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך" (משלי טז).