ועל כך אמנם אמר דוד מלך

ועל כך אמנם אמר דוד מלך ישראל (תהלים נה): "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך", ואמרו חז"ל (ר"ה כו:) כי "יהבך" האמור כאן, אינו אלא משא כבד שעליך, המעיק לנפשך, השליכהו אל השם יתברך והוא כבר ידאג לשאתו ולהקל מעליך.

ואומר (תהלים לז) "גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה" – אתה בוטח בלא לחשוב ולדאוג, והוא כבר יעשה חפציך, וכן נרמז במאמר חז"ל (ברכות יד.) כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך – הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו.