ילד שהוריו לא מחנכים אותו

ילד שהוריו לא מחנכים אותו לתורה ומצוות, מצות החינוך מוטלת עליך, ויש לך להשתדל בכך ולעזור לילד הזה במה שאפשר, ובכך להוציא יקר מזולל, דהיינו עובד ה' מתוך בית אשר לא עבָדוֹ.

מחלוקת בין אימך ואשתך, הלכה כאשתך, רק לא לפגוע באמא.

ואם האמא חכמה, היא כבר תוותר לכלתה, למען שלום ביתו של בנה, ולעולם היא לא תראה שיש מחלוקת בינה לבין כלתה, דבר שיעמיד את בנה במצב לא נעים.

"לעולם יהא אדם ערום ביראה", צריך להיות חכם ולא צודק במיוחד בענייני שלום בית.

אם האשה כועסת על משהו – תוותר! תאמר לה "את צודקת", גם אם אתה בטוח שהיא לא צודקת. בשלום בית תמיד צריך לוותר ולוותר כמה שיותר.