על פי רוב העשירים הם

על פי רוב העשירים הם הקמצנים יותר, לכן נדיר למצוא עשיר ירא ה' באמת.

כשהאדם עני הוא יכול לתת חומש, 200 מתוך 1000 אבל כשהוא עשיר קשה לו לתת 20,000 מתוך 100,000.

היה אדם עשיר מאנ"ש באוקראינה בשם ר' דב מצ'רין, הוא היה נוהג להפריש בכל חודש בקביעות מופתית חומֶשׁ (20%) מכל רווחיו, והיה זה סכום נכבד מאוד שכמובן עזר רבות לנצרכים.

לפני מותו הוא שמח ואמר בבטחון: "עם ה'חומש' שלי, אין לי מה לדאוג מכלום בעולם העליון"…